Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
English
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Bankowość Internetowa 

Instrukcja obsługi Bankowości Internetowej

Home > Usługi > Bankowość Internetowa > Instrukcja obsługi Bankowości Internetowej

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy użytkownicy, którzy jeszcze nie zalogowali się do nowej Bankowości Internetowej PSFCU, muszą dokonać wstępnej rejestracji jako nowi użytkownicy.

Rejestracja użytkownika (video)

Wymagania dotyczące rejestracji do Bankowości Internetowej PSFCU
 • Każdy użytkownik Bankowości Internetowej musi zarejestrować adres email na swoim koncie w PSFCU
 • Jeżeli nie zarejestrowałeś jeszcze adresu email, skontaktuj się z PSFCU pod numerem 1.855.PSFCU.4U
 • Użytkownicu zostaną poproszeni o podanie danych osobowych, wliczając numer Social Security lub unikalny numer identyfikacyjny w celu zweryfikowania tożsamości oraz uzyskania dostępu do  Bankowości Internetowej PSFCU.
Rejestracja i logowanie

Aby rozpocząć korzystanie z Bankowości Internetowej PSFCU, należy najpierw przejść jednorazową procedurę rejestracji. Uzytkownik musi podać numer konta, numer ubezpieczenia społecznego (Social Security), oddział w który otwarto konto, oraz odpowiedzi na trzy (3) pytania zabezpieczające. Należy również wybrać zdjęcie zabezpieczające oraz podać frazę zabezpieczającą. 

 • Kliknij na pomarańczowy przycisk Bankowość Internetowa w prawym górnym rogu naszej strony internetowej
 • Kliknij na „Register
 • Będziesz musiał(a) podać następujące informacje
  • Czy rejestrujesz konto biznesowe?
   • Jeżeli nie, przejdź do następnego pytania
   • Jeżeli tak, przejdź do pytania „Jak zarejestrować konto biznesowe w Bankowości Internetowej
  • Numer Social Security
   • Jeżeli nie masz numeru Social Security – przejdź do pytania “Jak zarejestrować konto w Bankowości Internetowej bez numeru Social Security lub TIN (numeru identyfikacyjnego podatnika)”.
  • Numer konta
  • Datę urodzenia
  • Nazwisko (jeżeli nazwisko jest przedzielone myślnikiem, musi ono być wpisane tak jak na koncie. Na przykład, osoba o nazwisku Kowalski-Nowak musi wpisać obydwa nazwiska, wliczając myślnik)
  • Imię

 • Kliknij Continue
 • Aby zweryfikować tożsamość użytkownika, system wymagać będzie następujących dodatkowych informacji:
  • “W którym oddziale otwarto konto nr. xxxxxxx?
   • Jeżeli wybrany zostanie niewłaściwy oddział, użytkownik zobaczy wiadomość “Branch is not valid” [Niewłaściwy oddział]

 • System zweryfikuje podany adres email z adresem zarejestrowanym na koncie 
  • Jeżeli adres jest poprawny, kliknij Continue
 • Podaj odpowiedzi na wybrane pytania zabezpieczające
  • Jeżeli odpowiedź na którekolwiek pytanie zabezpieczające będzie niewłaściwa, system wyświetli wiadomość “The information you entered does not match our records. Please verify your information.” [Wprowadzone informacje są niewłaściwe. Sprawdź podane informacje]        
 • Kliknij Continue
 • Wprowadź nową nazwę użytkownika zgodnie z podanymi instrukcjami:

 • Wprowadź nowe hasło dostępu zgodnie z podanymi instrukcjami:

 • Dla dodatkowego zabezpieczenia, wpisz frazę zabezpieczającą, wybierz zdjęcie zabezpieczające i podaj odpowiedzi na 3 pytania zabezpieczające, które można wybrać z rozwiniętej listy i kliknij Continue:

 • Zweryfikuj prawidłowość następujących danych
  • Nazwę użytkownika
  • Frazę zabezpieczającą
  • Zdjęcie zabezpieczające
  • główny adres email
  • Główny numer telefonu zarejestrowany na koncie
  • Zasady Użytkowania Bankowości Internetowej
 • Zaakceptuj Zasady Użytkowania Bankowości Internetowej
 • Kliknij Confirm and Enroll [Potwierdź i zarejestruj się]
 • Na adres email zarejestrowany na koncie przesłana zostanie wiadomość w celu sfinalizowania procedury rejestracji 
 • Sprawdź swoją pocztę elektroniczną i kliknij na link podany w wiadomości przesłanej z adresu contact@psfcu.net
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika
 • Podaj odpowiedź na pytanie zabezpieczające
 • Wpisz hasło

Teraz możesz zacząć korzystać z nowej Bankowości Internetowej PSFCU
 

Jak zarejestrować konto w Bankowości Internetowej bez numeru Social Security lub TIN (numeru identyfikacyjnego podatnika)​ 

 • Osoby nie zamieszkujące w USA na stałe muszą kliknąć na: Don’t Have a SS number? Click Here" [Jeżeli nie masz numeru Social Security, kliknij tutaj]
  • Członkowie będą musieli podać numer konta i ostanie pięć cyfr oficjalnego dokumentu tożsamości zarejestrowanego na koncie w PSFCU
  • Jeżeli podane zostaną prawidłowe informacje, system wygeneruje unikalny numer identyfikacyjny, który należy podać przy pierwszym logowaniu

Unikalny numer identyfikacyjny będzie musiał być skopiowany z ukazanego okiwnka i wklejony do formularza w miejsce numeru Social Security

 

Rejestracja dla Członków PSFCU, którzy nie zarejestrowali swojego konta email

 • Musisz skontaktować się z PSFCU w celu uzupełnienia informacji na koncie
 • Po zarejestrowaniu adresu email, będziesz mógł zarejestrować sie do Bankowości Internetowej PSFCU

 
 

Rejestracja konta biznesowego w Bankowości Internetowej PSFCU

Uwaga: Właściciele wszystkich kont biznesowych, którzy poprzednio mieli zarejestrowane dane logowania dla wielu użytkowników, będą musieli zarejestrować się od nowa. Dane logowania będą nieaktualne.
Aby umożliwić dostęp do konta innym upoważnionym użytkownikom, należy skorzystać z funkcji Family and Friends [Dostęp dla członków rodziny i przyjaciół].

Jak zarejestrować konto biznesowe w Bankowości Internetowej PSFCU?

Aby zarejestrować konto biznesowe w Bankowości Internetowej PSFCU, należy przejść jednorazową procedurę rejestracji. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 

 • Kliknij na pomarańczowy przycisk Bankowość Internetowa w prawym górnym rogu naszej strony internetowej
 • Jeżeli nie masz jeszcze konta w Bankowości Internetowej PSFCU, kliknij na „Register
 • Będziesz musiał(a) podać następujące informacje
  • Czy rejestrujesz konto biznesowe?
   • Przestaw przełącznik na kolor zielony
  • Jaki jest twój numer identyfikacyjny podatnika (numer Social Security lub numer indentyfikacyjny pracodawcy - EIN)?
  • Jaki jest numer twojego konta?
 • Dalsze kroki rejestracji są takie same jak opisano powyżej w przypadku rejestracji konta personalnego
Co zrobić, jeżeli zapomniałem danych logowania

Co należy zrobić jeżeli zapomniałeś nazwy użytkownika?

 • Wybierz opcję I forgot my username [Zapomniałem nazwy użytkownika]
  • System poprosi o weryfikację numeru Social Security użytkownika oraz numeru konta 
 • Kliknij Continue
 • Odpowiedz na pytanie, w którym oddziale zostało otwarte konto
 • Odpowiedz na jedno z pytań zabezpieczających
 • Jeżeli podane odpowiedzi będą prawidłowe, otrzymasz email ze swoją nazwą użytkownika

Co należy zrobić jeżeli zapomniałeś hasła dostępu?

 • Wpisz nazwę użytkownika i kliknij Continue
 • Kliknij na link I forgot it [Zapomniałem] znajdujący się pod rubryką hasło
  • System poprosi o weryfikację numeru Social Security użytkownika oraz numeru konta 
 • Kliknij Continue
 • Odpowiedz na pytanie, w którym oddziale zostało otwarte konto
 • Odpowiedz na jedno z pytań zabezpieczających
 • Jeżeli podane odpowiedzi będą prawidłowe, otrzymasz email z linkiem, za pomocą którego będziesz mógł uzyskać dostęp do systemu i zmienić hasło przy pierwszym logowaniu 

   
Jak zmienić hasło dostępu?

 • Hasło dostępu można zmienić w dowolnym czasie w Bankowości Internetowej PSFCU w sekcji Login Settings [Ustawienia logowania], a następnie Password [Hasło dostępu]. 
 • Wpisz obecne hasło dostępu, nowe hasło oraz wpisz ponownie nowe hasło w polu Confirm Password [Potwierdź hasło dostępu]
Łączenie kont poprzez numer Social Security
 • Ukazywane dane oparte są na numerze Social Security głównego właściciela konta. 
 • Po pierwszym zalogowaniu, ukazane zostaną wszystkie konta, na których widnieje numerze Social Security zarówno jako głównego włąściciela jak i współwłaściciela konta.  
 • Konta ukazane współwłaścicielom danego konta mogą się różnić w zależności od rodzaju praw własności innych kont użytkownika w PSFCU

 

 

Go to main navigation

Pożyczka na dom
już od

2.500%

Kredyty samochodowe
już od

1.990%

Karty Kredytowe PSFCU VISA już od

5.990%

Kredyt gotówkowy
już od

11.490%

OPROCENTOWANIE,
ZASADY I WARUNKI
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-